ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์  301681-2
(1) 1, IE 316 IE
     
อังคาร  301683-2
(1) 1, IE 316 IE
     
พุธ 301443-3
(3) 1, EN 307 EN
  301437-2
(3) 1, EN 309 EN
 
พฤหัสบดี       301443-3
(3) 1, EN 310 EN
ศุกร์ 301597-3
(1) 1, IE 316 IE
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301437-2  System Engineering
วิศวกรรมระบบ
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 511
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 509
  301443-3  Management Information System for Engineers
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับวิศวกร
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 309
(C) 25 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 311
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว




อีเมลล์: