ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301681-2
(1) 1, IE 316 IE
  301597-3
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อังคาร    301683-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
 
พุธ
 
     
พฤหัสบดี 301443-3
(3) 1, EN 311 EN
  301443-3
(3) 1, EN 311 EN
 
ศุกร์
 
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: