ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์ 301447-2
(3) 1, EN 516 EN
   
 301600-1
(3) 1, IE 316 IE
   
อังคาร     301682-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
     
พฤหัสบดี  301684-2
(1) 1, IE 316 IE
   
ศุกร์ 301441-1
(3) 1, EN 312 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: