ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์  301447-2
(3) 1, EN 516 EN
     
  301600-1
(3) 1, IE 316 IE
     
อังคาร 301549-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301549-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301682-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301681-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี   301684-2
(1) 1, IE 316 IE
     
ศุกร์  301441-1
(3) 1, EN 312 EN
  301596-3
(1) 1, IE 316 IE
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: