ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301535-2
(3) 1, IE 316 IE
 301535-2
(3) 1, IE 316 IE
  301683-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
อังคาร  301597-3
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301596-3
(1) 1, IE 316 IE
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี   301443-3
(3) 1, EN 512 EN
  301443-3
(3) 1, EN 512 EN
ศุกร์   301685-1
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301600-1
(3) 1, IE 316 IE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: