ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  24/8/2563 - 30/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 301597-3
(1) 1, IE 316 IE
  301641-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301641-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อังคาร 301441-1
(3) 1, EN 512 EN
  301686-1
(1) 1, IE 316 IE
  
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี 301447-2
(3) 1, EN 310 EN
  301684-2
(1) 1, IE 316 IE
  
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: