ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์      301447-2
(3) 1, EN 310 EN
อังคาร  301441-1
(3) 1, EN 512 EN
  301686-1
(1) 1, IE 316 IE
 
พุธ 301641-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301641-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
พฤหัสบดี      301684-2
(1) 1, IE 316 IE
 
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: