ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์   302449-2
(3) 1, EN 305 EN
     302401-1
(1) 1, EN 516 EN
  
อังคาร 302399-2
(1) 1, EN 516 EN
          
พุธ    302449-2
(3) 1, EN 309 EN
  302368-2
(1) 1, Shop ME IE
 302100-1
(1) 1, EN 516 EN
 
พฤหัสบดี
 
          
ศุกร์      302496-2
(3) 1, IE 511 IE
 302496-2
(3) 1, IE 511 IE
 
เสาร์  302399-2
(1) 1, IE 602 IE
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: