ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์   302335-2
(3) 1, EN 510 EN
    302499-2
(2) 1, EN 310 EN
 302100-1
(1) 1, EN 510 EN
 
อังคาร
 
         
พุธ  302335-2
(3) 1, EN 510 EN
       
 
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์ 302496-2
(3) 1, IE 511 IE
  302496-2
(3) 1, IE 511 IE
    
เสาร์ 302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: