ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์    302335-2
(3) 1, EN 310 EN
       
 
อังคาร
 
          
พุธ   302335-2
(3) 1, EN 505 EN
       
พฤหัสบดี         302100-1
(1) 1, EN 207 EN
ศุกร์ 302423-3
(3) 1, EN 312 EN
 302423-3
(3) 1, EN 312 EN
  302499-2
(2) 1, EN 212 EN
     
เสาร์      302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: