ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 302399-2
(1) 1, EN 305 EN
       
 
อังคาร
 
       
พุธ     302369-2
(1) 1, Shop ME IE
 
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์ 302111-3
(3) 7, EN 516 EN
  302477-1
(3) 1, EN 309 EN
 302477-1
(3) 1, EN 309 EN
เสาร์     302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: