ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์      302526-2
(3) 1, IE 602 IE
 302526-2
(3) 1, IE 602 IE
 
อังคาร
 
        
พุธ 302399-2
(1) 1, EN 309 EN
  302335-2
(3) 1, EN 507 EN
     
พฤหัสบดี    302335-2
(3) 1, EN 511 EN
     
ศุกร์  302501-2
(3) 1, EN 507 EN
     
เสาร์      302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  302335-2  Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อน
1-(C) 17 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 314
  302526-2  Advanced Heat Pipe
ท่อความร้อนขั้นสูง
1-(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: