ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์   302335-2
(3) 1, EN 510 EN
    302499-2
(2) 1, EN 310 EN
 
อังคาร
 
      
พุธ  302335-2
(3) 1, EN 510 EN
  302441-1
(3) 1, IE 509 IE
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
เสาร์ 302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  302335-2  Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อน
1-(C) 12 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
โถง CE
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: