ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์         305222-4
(2) 1, EN 305 EN
  
อังคาร 305222-4
(2) 2, EN 309 EN
 305222-4
(2) 2, EN 309 EN
       
พุธ   300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
  305171-2
(3) 5, EN 609 EN
 305222-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
พฤหัสบดี  305171-2
(3) 6, EN 609 EN
       
ศุกร์  303389-2
(3) 1, EN 516 EN
       
เสาร์   300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  305222-4  Introduction to Digital Design
ออกแบบดิจิทัลเบื้องต้น
1(C) 14 ม.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
EN 207
-
  305222-4  Introduction to Digital Design
ออกแบบดิจิทัลเบื้องต้น
2(C) 14 ม.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
EN 207
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: