ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์        305222-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
 
 
อังคาร
 
          
พุธ     305222-4
(2) 1, EN 314 EN
   303389-2
(3) 1, EE 606 EE
 
     305222-4
(2) 2, EN 314 EN
      
พฤหัสบดี     303241-5
(3) 1, EN 511 EN
    305222-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
ศุกร์ 303241-5
(3) 1, EN 511 EN
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: