ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์       305222-4
(2) 3, EE 106 EE
 305222-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
 
อังคาร         305222-4
(2) 3, EE 106 EE
พุธ 303532-2
(3) 1, EN 511 EN
   305222-4
(2) 2, EN 314 EN
 303532-2
(3) 1, EE 606 EE
 303389-2
(3) 1, EE 606 EE
 
     305222-4
(2) 1, EN 314 EN
      
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
  303342-5
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    305222-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
     303241-5
(3) 1, EN 511 EN
      
ศุกร์ 303342-5
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
         
 303241-5
(3) 1, EN 511 EN
         
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: