ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์     303534-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 305221-4
(2) 1, Online NU
   
       305221-4
(2) 2, Online NU
   
 
อังคาร
 
         
พุธ 303530-1
(3) 1, EE 606 EE
       
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
       
  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
ศุกร์ 305221-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
  303534-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  305221-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: