ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
 
จันทร์
 
          
อังคาร        305221-4
(2) 1, EN 314 EN
 305221-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
        305221-4
(2) 2, EN 314 EN
   
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี 303487-2
(3) 1, EE 606 EE
 303487-2
(3) 1, EN 505 EN
  305221-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
   
   300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
   300301-1
(3) 1, EN 207 EN
       
 
ศุกร์
 
          
เสาร์   300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: