ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์   305222-4
(2) 1, EN 516 EN
 305222-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
 
   305222-4
(2) 2, EN 516 EN
    
อังคาร     305222-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
 300301-1
(3) 1, EN 207 EN
     
 
ศุกร์
 
      
เสาร์ 300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: