ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
15:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
 
อังคาร 303492-4
(3) 1, EN 307 EN
 
พุธ
 
 
พฤหัสบดี 303492-4
(3) 1, EN 307 EN
 
ศุกร์
 
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: