ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 001221-2
(3) 2, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
 305211-2
(3) 1, EN 307 EN
    
อังคาร 001221-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
      
 001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
      
พุธ   001221-2
(3) 2, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
    
พฤหัสบดี   001221-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
    
   001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
    
ศุกร์  303426-3
(3) 1, EN 307 EN
  305211-2
(3) 1, LAB 9 Shop EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: