ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  31/8/2563 - 6/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์         303426-3
(3) 1, EE 604 EE
อังคาร 001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
    
พุธ  305211-2
(3) 1, LAB 9 Shop EE
  303601-1
(3) 1, EN 512 EN
   
พฤหัสบดี   001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
  001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
    
ศุกร์  303592-2
(3) 1, EN 507 EN
       
   305211-2
(3) 1, EN 511 EN
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: