ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์          303212-4
(3) 1, EN 307 EN
อังคาร 001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
  303382-1
(3) 1, EN 307 EN
 
พุธ         305323-2
(3) 1, EN 309 EN
  
พฤหัสบดี   001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
  001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
  305323-2
(3) 1, EN 609 EN
  
 
ศุกร์
 
           
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: