ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์          305643-1
(1) 1, EE 604 EE
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
  001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
   305323-2
(3) 1, EN 505 EN
พุธ          305323-2
(3) 1, EN 505 EN
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
  303212-4
(3) 1, EN 212 EN
ศุกร์         303382-1
(3) 1, EN 514 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: