ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์          305211-2
(3) 1, LAB 9 Shop EE
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
  001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
     
พุธ         305211-2
(3) 2, LAB 9 Shop EE
 
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
   305211-2
(3) 2, Online NU
 
          305211-2
(3) 1, Online NU
 
ศุกร์         303426-3
(3) 1, EN 314 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: