ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์       303212-4
(3) 1, EN 212 EN
อังคาร    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
   305323-2
(3) 1, EN 207 EN
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
   305323-2
(3) 1, EN 207 EN
ศุกร์ 300301-1
(3) 1, Online NU
  303382-1
(3) 1, EN 205 EN
   
เสาร์ 300301-1
(3) 1, Online NU
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: