ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
จันทร์      305211-2
(3) 1, LAB 9 Shop EE
  
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
  001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
  305211-2
(3) 2, EN 212 EN
         305211-2
(3) 1, EN 212 EN
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
 303426-3
(3) 1, EN 509 EN
ศุกร์   300301-1
(3) 1, Online NU
    305211-2
(3) 2, LAB 9 Shop EE
เสาร์   300301-1
(3) 1, Online NU
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: