ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2567     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
 
อังคาร 001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
 
พุธ
 
 
พฤหัสบดี 001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
 
ศุกร์
 
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: