ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์      303484-4
(3) 1, EN 516 EN
 
อังคาร 303637-1
(3) 1, EE 606 EE
 303637-1
(3) 1, EE 606 EE
    305391-3
(3) 1, EN 509 EN
        303492-4
(3) 1, EE 606 EE
พุธ   305391-3
(3) 1, EE 604 EE
     
   303492-4
(3) 1, EE 604 EE
     
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: