ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
     
อังคาร     305434-4
(3) 1, EN 509 EN
 
พุธ
 
     
พฤหัสบดี 305434-4
(3) 1, EE 113 EE
   
  300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
   
 
ศุกร์
 
     
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: