ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
 
จันทร์
 
        
อังคาร 305434-4
(3) 1, EN 609 EN
    305214-3
(3) 1, Online NU
พุธ  305214-3
(3) 1, Online NU
  305434-4
(3) 1, EN 516 EN
   
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
      
  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
      
ศุกร์ 305570-1
(3) 1, EN 505 EN
      
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: