ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  13/7/2563 - 19/7/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร    305434-4
(3) 1, EN 509 EN
  
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
  305434-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
ศุกร์
 
      
เสาร์ 300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: