ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์     305214-3
(3) 1, ห้องสอบ Online NU
 
อังคาร     305214-3
(3) 2, ห้องสอบ Online NU
 305511-1
(3) 1, EE 606 EE
     305214-3
(3) 1, ห้องสอบ Online NU
  
พุธ 305214-3
(3) 2, ห้องสอบ Online NU
  305511-1
(3) 1, EE 606 EE
 305517-1
(3) 1, EE 606 EE
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
     
ศุกร์ 305570-1
(3) 1, EN 309 EN
  305517-1
(3) 1, EE 606 EE
  
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: