ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
     
อังคาร     305571-1
(1) 1, EE 606 EE
พุธ     305434-4
(3) 1, EN 507 EN
พฤหัสบดี 305434-4
(3) 1, EE 113 EE
  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
     300301-1
(3) 1, EN 617 EN
 
ศุกร์
 
     
เสาร์     300301-1
(3) 1, EN 617 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: