ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  13/7/2563 - 19/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
       
 
อังคาร
 
       
พุธ 305570-1
(3) 1, EN 505 EN
  305572-1
(1) 1, EE 106 EE
 305214-3
(3) 1, ปราบไตรจักร 12 ปราบไตรจักร
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์ 305214-3
(3) 1, ปราบไตรจักร 14 ปราบไตรจักร
     
  300301-1
(3) 1, Online NU
     
เสาร์  300301-1
(3) 1, Online NU
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: