ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
 
จันทร์
 
  
อังคาร  305434-4
(3) 1, EN 511 EN
พุธ 305434-4
(3) 1, EE 113 EE
 
พฤหัสบดี
 
  
ศุกร์  300301-1
(3) 1, Online NU
เสาร์  300301-1
(3) 1, Online NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: