ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
พุธ  305434-4
(3) 1, EE 113 EE
   
พฤหัสบดี 305434-4
(3) 1, EE 113 EE
  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
 
ศุกร์
 
     
เสาร์     300301-1
(3) 1, EN 617 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: