ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    ระหว่าง  31/8/2563 - 6/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์     303388-2
(3) 1, EN 307 EN
   
อังคาร 305532-1
(3) 1, EN 314 EN
        
พุธ     303481-4
(1) 1, Lab commun EE
   
พฤหัสบดี 305532-1
(3) 1, EE 604 EE
  303475-4
(3) 1, EN 505 EN
     
ศุกร์ 305559-1
(1) 3, EN 310 EN
    303475-4
(3) 1, EN 505 EN
 305394-2
(3) 2, EE 113 EE
 305394-2
(3) 2, EE 113 EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: