ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  31/8/2563 - 6/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 303636-1
(3) 1, EE 106 EE
 303636-1
(3) 1, EE 606 EE
    
อังคาร      303388-2
(3) 1, EN 512 EN
พุธ  303481-4
(1) 1, Lab commun EE
    
พฤหัสบดี  303475-4
(3) 1, EN 510 EN
    
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: