ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  7/9/2563 - 13/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  303475-4
(3) 1, EN 511 EN
  303481-4
(1) 1, Lab commun EE
 
อังคาร
 
      
พุธ 303635-2
(3) 1, EN 512 EN
     
พฤหัสบดี 303388-2
(3) 1, EN 514 EN
    
ศุกร์ 303635-2
(3) 1, EN 512 EN
 303475-4
(3) 1, EN 511 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: