ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    ระหว่าง  7/9/2563 - 13/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 303380-3
(1) 1, Lab commun EE
  303476-3
(3) 1, EN 514 EN
อังคาร     303643-2
(3) 1, EN 512 EN
 
พุธ 303271-3
(3) 1, EN 514 EN
  303643-2
(3) 1, EN 205 EN
 
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: