ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  303476-3
(3) 1, EN 516 EN
  303380-3
(1) 1, Lab commun EE
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    
พุธ  303271-3
(3) 1, EN 510 EN
    
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
      
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: