ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  303481-4
(1) 1, Lab commun EE
  303388-3
(3) 1, EN 512 EN
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    303481-4
(1) 2, Lab commun EE
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: