ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์      303388-3
(3) 1, EN 512 EN
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    
พุธ      303481-4
(1) 1, Lab commun EE
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
      
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303388-3  Digital Communications
การสื่อสารดิจิทัล
1(C) 18 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 311
(C) 16 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: