ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
 
จันทร์
 
    
อังคาร   303428-3
(3) 1, EN 307 EN
พุธ 303437-3
(3) 1, EN 512 EN
  
พฤหัสบดี 303513-2
(3) 1, EN 514 EN
  
 
ศุกร์
 
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: