ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
  
อังคาร 303323-3
(3) 1, EN 510 EN
 
 303323-2
(3) 1, EN 510 EN
 
พุธ 303323-3
(3) 1, EN 510 EN
  
 303323-2
(3) 1, EN 510 EN
  
พฤหัสบดี 303429-4
(3) 1, EN 511 EN
ศุกร์ 303211-3
(3) 1, EN 310 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: