ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
พุธ 303428-3
(3) 1, EN 309 EN
  303438-1
(3) 1, EN 314 EN
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303428-3  Power System Protection
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1(C) 29 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 310
(C) 5 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 509
  303428-3  Power System Protection
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
2(C) 29 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 310
(C) 5 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 509
  303438-1  Industrial Motor Control
การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
1(C) 31 ม.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 509
(C) 2 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 509
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: