ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
  
อังคาร 303437-4
(3) 1, EN 409 EN
พุธ 303428-3
(3) 1, EN 409 EN
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: