ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
  
อังคาร 303437-4
(3) 1, EN 409 EN
พุธ 303428-3
(3) 1, EN 409 EN
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303428-3  Power System Protection
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1-(C) 14 มี.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00
EN 212
  303437-4  Photovoltaic System Technology
เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
1-(C) 16 มี.ค. 2565
เวลา 13:00-16:00
EN 307
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: