ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  5/10/2563 - 11/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
จันทร์ 303438-1
(3) 1, EN 312 EN
อังคาร 303428-3
(3) 1, EN 307 EN
 
พุธ
 
  
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: